Duyurular

Türk Eğitim Vakfı Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursları Duyurusu

Türk Eğitim Vakfı Enstitümüz Lisans öğrencilerine her fakülte için 3 kontenjan ayırmıştır.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren ilan bölüm panolarına asılmıştır.

 

Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yükseköğrenim bursları vermektedir.

I- Burslara başvuru tarihi 20 Eylül-21 Ekim'dir.

    II- TEV Burs Başvuru Formu www.tev.org.tr web adresinden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınarak ek istenilen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı na teslim edilecektir.

 

Adaylık Şartları :

I- T.C. Vatandaşı olmak,

II- Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak,

III-Maddi İmkandan Mahrum Olmak:

Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak

IV-Başarı Koşulları:

a) Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,

b) Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3'ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

V) Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.